Кұрылымы
Ішкі аудит қызметі
Директорлар кеңесі
Корпоративтік хатшы
Қауіпсіздік қызметі
Басқарма Төрағасы
Хатшылық
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Департамент cтроительства
Инвестициялар департаменті
Активтерді басқару жөніндегі департаменті
Құқықтық және адами ресурстар департаменті
Урбанистика департаменті
Фронт офис
Тұрақтандырма қорды басқару департаменті
Әкімшілік жұмыс департаменті
Шымкент қ. филиал
Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру департаменті
Цифрландыру және жобаларды басқару департаменті
Бюджеттік жоспарлау және қаржылық талдау департаменті