Кұрылымы

«ӘКК «Shymkent» Құрылымы

ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ ҚЫЗМЕТІ

КОМПЛАЕНС ҚЫЗМЕТІ

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

ХАТШЫЛЫҚ

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ

Фронт-Офис

Активтерді басқару және тұрақтандыру қоры департаменті

Басқарушы директор

Урбанистика департаменті

Шымкент қ. Филиал

Тұрақтандырма қорды басқару департаменті

Цифрландыру және жобалық басқару департаменті

Құрылыс департаменті

Инвестициялық жобалар департаменті

Бюджеттік және стратегиялық жоспарлау департаменті

Әкімшілік – құқықтық жұмыстар департаменті

"Shymkent Invest" инвестициялар тарту департаменті

Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру департаменті